Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOÓPONOPONO

13. 8. 2011

 

Havajská technika léčení Ho´oponopono
 
 

"Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“
 „I love you. I’m sorry. Please forgive me. Thank you.“
 „Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai `oe ia`u. Mahalo.“

 

 

 Havajská technika Ho´oponopono přispívá k čištění našeho podvědomí, ve kterém sídlí bloky. Slouží k rozpuštění skrytých programů, které nám brání v dosažení naplnění našeho poslání na tomto světě i v dosažení našich přání,a ť už jde o zdraví, vztahy, duchovní vývoj, hojnost nebo cokoliv jiného.Ho´oponopono je nástroj k umožnění návratu do tzv. nulového stavu, kde neexistuje nic a možné je VŠE.
V tomto stavu nesídlí žádné myšlenky, slova nebo činy, vzpomínky, vzorce, přesvědčení ani cokoli jiného. Prostě NIC. Je to onen stav prázdnoty, o kterém se píše ve všech duchovních knihách a o jehož dosažení všichni hledající různými způsoby usilují. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení.Každý člověk má k dispozici čočku skrze níž pozoruje svět. Každý z nás pohlíží na svět s myslí nastavenou určitým způsobem. Podaří-li se nám s pomocí stará havajské metody Ho´oponopono opustit všechny naše iluze, vstoupíme do prostoru, který se dá nazvat svět bez hranic.

Jedná se o techniku vedoucí k Nalezení vlastního Já. Je to proces vnitřního opouštění negativních energií s cílem nechat skrze sebe proudit čistou Lásku, čisté myšlenky a slova.
Ho´oponopono je způsob, jak uvolnit energii starých emocionálních bolestí, které v nás vyvolávají nerovnováhu a následně i nemoci. Je to proces POKÁNÍ, ODPOUŠTĚNÍ A TRANSMUTACE, který pro dnešní účely aktualizovala význačná havajská kahuna
Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona.
Klasický přístup k řešení potíží tkví v přesvědčení, že jádro problému leží v klientovi, ne v terapeutovi. Terapeuti si často myslí, že jsou zde pro to, aby pomáhali lidem nebo je zachraňovali. U havajské metody Ho´oponopono je vše jinak – podle ní je skutečným úkolem terapeutů uzdravovat sebe samé z programů, které vidí ve svých klientech! Očistí-li program, který s ním sdílí, uleví se oběma stranám.
A proto, abych byla jako terapeutka schopna úspěšně svému klientovi pomoci, musím uznat svou 100 procentní zodpovědnost za to, co se stalo. Musím si tedy uvědomit, že jádrem problému je moje vlastní chybné uvažování, nikoliv chybné uvažování klienta. Většina terapeutů si vůbec není vědoma toho (nebo to nechce připustit), že se na každé obtížné situaci přímo podílejí. K tomu je totiž potřeba přijmout myšlenku, že na tomto světě jsme všichni propojeni a že to, co spatříme u druhého člověka, je také v nás.
S pomocí Ho´oponopono dokáže terapeut přeměnit své i klientovy chybné mentální vzorce     ve zdravé myšlení naplněné Láskou.   
Zatímco mi začíná klient vyprávět svůj tíživý příběh, začínám pročišťovat své vlastní chybné myšlenkové vzorce, které se zhmotnily do podoby klientova problému. Když je mé chybné uvažování nahrazeno láskyplnými myšlenkami, děje se tak i u klienta a ten zvolna cítí úlevu.
Takže shrnuto- léčení pomocí havajské léčebné techniky Ho´oponopono vyžaduje, aby se terapeutka nejprve spojila s Původním Zdrojem nazývaným Bůh a v tomto propojení poprosila, aby ve mně Láska vyléčila všechny chybné myšlenkové vzorce, které se nejprve zhmotňují jako můj vlastní problém a potom jako problém klienta. Tato prosba je v podstatě jakýmsi procesem pokání a odpuštění. Vyžaduje od nás určitý stupeň odevzdání se a obrovskou důvěru v to, že bude vyslyšena.
 
Jistě Vás zajímá, jak na to.
1. způsobem je motlitba, kterou používala kahuna Morrnah:
BOŽSKÝ STVOŘITELI, OTČE, MATKO,SYNU V JEDNOTĚ…POKUD JSME SE JÁ, CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH, SLOVECH, SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ, NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA, PROSÍMĚ TĚ O ODPUŠTĚNÍ. DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ, UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK, BLOKŮ, ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO. A TAK SE STAŇ. AMEN. 
Kahuna Morrnah léčila prostřednictvím této prosby k Božskému Stvořiteli, skrze Božství, které je uvnitř každého člověka…jenž je ve skutečnosti nástrojem Božského Stvořitele.
 
2. způsob, který používá PhD.Ihaleakala Hew Len, je modernizovanou formou předchozí motlitby a spočívá v použití čtyř vět:
MILUJI TĚ
OMLOUVÁM SE
PROSÍM,ODPUSŤ MI
DĚKUJI TI
Skrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem. Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme. Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii, spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem, který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru. Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli, začíná v nás vše očišťovat, abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku- svět bez hranic – nulový stav.
Podstata je milovat vše – např. nadbytek tuku, závislost, problematické dítě, partnera …
Láska, na kterou se skrze slova “Miluji Tě” napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slov “Miluji Tě ” si otevíráme bránu k prožití Božství.
Když máte hlavu zahlcenou programy, které se neustále přehrávají jako gramofonová deska, řekněte jim v duchu nebo potichu :“Miluji Vás, drahé myšlenky. Jsem vděčná za to, že mám příležitost osvobodit Vás i sebe.“ Tato slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí, nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu, pokud jim to nenařídíte.
Omlouvám se – těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Nemusíme tušit, jak to k nám přišlo. Např.má-li někdo nadváhu, jednoduše přijal program, který ji vytvořil. Tím, že vyslovíme slova “Omlouvám se”, sdělujeme Bohu, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli.
Neprosíme Boha, aby nám odpustil, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým!
Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše, co se v našem životě objevilo.
Prosím, odpusť mi – těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.
Děkuji Ti – těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.
 
Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama. Skrze motlitbu nebo slova Miluji Tě, Omlouvám se, Prosím odpusť mi, Děkuji Ti, prosí nejprve Lásku, aby očistila negativní energii, která se zhmotnila do problému. Energie se uvolní, vznikne prázdný prostor, do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli, ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha, tedy od Boha.
Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše, ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost. Není to životní koncept Mac Donalda, kde přijedeme k okénku a okamžitě dostaneme hotové jídlo. Bůh není sluha. Je třeba čistit, čistit a čistit .   
Čisti, vymazávej, vymazávej a nalezni svou vlastní Šangrilu. Kde? V sobě!
 
Stránky Hóoponopono:  http://www.hooponopono.cz/
 
Doporučuji knihu mít doma knihu Svět bez hranic.…
Světlana Čiberová
 
 
 

MODLITBA MORRNAH HOOPONOPONO

©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©
 
Božský stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoliv zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění… Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo… A tak se staň.
 
 ©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©Y©
 
 
©YMiluji Tě. ©Y
 
©YOmlouvám se Ti.©Y
 
©YProsím, odpusť mi. ©Y
 

©YDěkuji Ti. ©Y

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2020 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 297982
Měsíc: 3025
Den: 110